Za históriou


Múzeum slovenskej dediny v Martine
Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V skanzene sa nachádza 143 objektov, pričom 22 z nich je sprístupnených verejnosti. Prehliadka expozície je možná so sprievodcom, trvá približne 1,5 hodiny, alebo individuálne s tlačeným sprievodcovským textom. V období od novembra do konca apríla je skanzen otvorený okrem pondelka a soboty v ostatných dňoch od 10.00 do 14.30 hod. V múzeu slovenskej dediny v Martine sa pravidelne konajú zaujímavé podujatia, o ktorých vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať na facebookovom profile Winter Parku Martinky. Vzdialenosť z centra Winter Parku Martinky: 20 km, približne 30 minút autom.

Slovenské národné literárne múzeum, Slovenská národná knižnica
Expozícia v Slovenskom národnom literárnom múzeu vás prevedie storočiami vývoja slovenskej literatúry. Zaujmú vás originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy sú v múzeu predstavené formou faksimílií (verné kópie originálov). Stála expozícia Slovenského národného literárneho múzea je pre verejnosť otvorená v dňoch utorok až sobota v čase od 8.00 do 16.00 hod. Vzdialenosť z centra Winter Parku Martinky: 18,5 km

Národný cintorín
Národný cintorín v Martine je národnou kultúrnou pamiatkou a je to miesto posledného odpočinku významných slovenských osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj slovenského jazyka, kultúry a literatúry doma aj vo svete. Okrem toho, že národný cintorín je miestom posledného odpočinku takých osobností ako je Karol Kuzmány, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Jozef Cíger Hronský, Maša Haľamová a ďalších, tak je aj príťažlivým miestom z hľadiska vizuálneho, pretože náhrobné kamene viac ako 3500 hrobových miest sú vytvorené buď v jednoduchom, ale z historického hľadiska zaujímavom štýle, alebo sú to autorské diela významných slovenských umelcov a architektov. Vzdialenosť z centra Winter Parku Martinky: 19 km.

Mošovce
V obci Mošovce, ktorá leží 37 km od centra Winter Parku Martinky, môžete stráviť príjemný čas prechádzkou v parku, ktorý je typickým príkladom anglického parku, kde sa striedajú skupiny stromov s voľnými priestranstvami a vodnými plochami. Park svojou rozlohou 16,5 ha patrí medzi najväčšie na strednom Slovensku. Súčasťou parku je aj klasicistický záhradný pavilón s kruhovým pôdorysom a pristavenými bočnými krídlami. Park založili Révaiovci, ktorí v Mošovciach postavili aj kaštieľ v rokokovo-klasicistickom štýle. Kaštieľ je jednou z najkrajších pamiatok v regióne Turiec.

DNES
22/10
10 °C
Akcie Apartmán na predaj Čítať viac
Novinky Sezóna ukončená Čítať viac

INFOLINKA
+421 /43/ 430 6000
(Dostupná od 7:30 do 16:00)

TIESŇOVÉ VOLANIE HZS
(Horská záchranná služba)
18 300

created by 2CREATE advertising