Tréningový lístok

V zimnej sezóne 2019/2020 zabezpečíme tréningové podmienky vo Winter Park Martinky pre členov Úseku alpských disciplín SLA, kategória pretekár a tréner s platnou licenciou ÚAD.

Termín : od 8.1.2020 počas pracovných dní (mimo víkendov a prázdnin)

Cena skipasu : 12 EUR s DPH / 1 lístok

Platnosť lístka : do 13:00 hod.
Minimálny počet je 5 účastníkov tréningu, vrátane trénera.

Podmienky poskytnutia zľavy:
Menný zoznam pretekárov a trénerov jednotlivých lyžiarskych klubov so zaplatenou licenciou podpísaný trénerom bude doručený na e-mail info@martinky.com alebo osobne v pokladni č.1.

Na základe predloženého zoznamu vydaný neprenosný pretakársky skipas.

Kompletný zoznam bude obsahovať meno, priezvisko pretekára s identifikačnými údajmi pre overenie členstva v Lyžiarskej asociacii a bude podpísaný trénerom klubu .

Skipasy zabezpečuje a zaplatí tréner klubu v hotovosti resp. platobnou kartou.

Zabezpečenie tréningu:
Vyhradený priestor na tréning bude určený po dohode s vedúcim strediska resp. povereným zástupcom strediska v závislosti na tréningu určenej disciplíny a aktuálnom stave lyžiarskych tratí, klimatických podmienok a návštevnosti strediska.

Tréning bude prebiehať pod vedením trénerov jednotlivých lyžiarskych oddielov.

Zmena dohodnutého harmonogramu tréningového procesu nie je vylúčená (v závislosti od snehových, resp. aktuálnych klimatických podmienok). Zmena je predmetom dohody medzi povereným vedúcim strediska a nahlasujúcim trénerom.

Prevádzkovateľ zabezpečí úpravu zjazdových tratí v rámci svojich možností. Počas tréningu pretekárov zabezpečí tréner uzavretie resp. oddelenie tréningových tratí voči verejnosti podľa pokynu vedúceho strediska.

Tréner zodpovedá za bezpečnosť tréningového procesu vo vzťahu k vlastným pretekárom ako aj vo vzťahu k tretím osobám.

V prípade, ak bude pretekársky lístok zablokovaný zo strany strediska z dôvodu porušenia podmienok jeho používania zo strany pretekára alebo trénera, stráca táto osoba na nárok na jeho opätovné vydanie v aktuálnej zimnej sezóne.

DNES
27/09
6 °C
Akcie Apartmán na predaj Čítať viac
Novinky Sezóna ukončená Čítať viac

INFOLINKA
+421 /43/ 430 6000
(Dostupná od 7:30 do 16:00)

TIESŇOVÉ VOLANIE HZS
(Horská záchranná služba)
18 300

created by 2CREATE advertising