Skipasy

Cenník lyžiarskych lístkov v stredisku Winter Park Martinky v zimnej sezóne 2019/2020

(ceny vrátane DPH)

Hlavná sezóna  8.1.2020 - 15.3.2020

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 18,00 € 21,00 € 24,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 18,00 € 21,00 € 24,00 €
1 denný 21,00 € 24,00 € 29,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 68,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 78,00 €
2 denný 40,00 € 44,00 € 54,00 €
3 denný 58,00 € 64,00 € 78,00 €
4 denný 76,00 € 83,00 € 101,00 €
5 denný 93,00 € 102,00 € 125,00 €
6 denný 110,00 € 120,00 € 146,00 €
7 denný 126,00 € 137,00 € 167,00 €
Jednorázový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

Jarná lyžovačka   od 16.3.2020

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 16,00 € 19,00 € 22,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 16,00 € 19,00 € 22,00 €
1 denný 18,00 € 22,00 € 25,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 60,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 70,00 €
2 denný 29,00 € 37,00 € 43,00 €
3 denný 47,00 € 58,00 € 67,00 €
4 denný 61,00 € 76,00 € 87,00 €
5 denný 75,00 € 93,00 € 107,00 €
6 denný 88,00 € 110,00 € 126,00 €
7 denný 101,00 € 126,00 € 144,00 €
Jednorázový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

Prvý sneh  do 24.12.2019

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 14,00 € 16,00 € 19,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 14,00 € 16,00 € 19,00 €
1 denný 17,00 € 20,00 € 23,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 56,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 66,00 €
2 denný - - -
3 denný - - -
4 denný - - -
5 denný - - -
6 denný - - -
7 denný - - -
Jednorázový 3,00 € 3,50 € 4,00 €

TOP sezóna  25.12.2019 - 07.01.2020

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 20,00 € 23,00 € 26,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 20,00 € 23,00 € 26,00 €
1 denný 24,00 € 27,00 € 32,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 74,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 84,00 €
2 denný 45,00 € 50,00 € 60,00 €
3 denný 67,00 € 72,00 € 89,00 €
4 denný 87,00 € 94,00 € 115,00 €
5 denný 107,00 € 115,00 € 141,00 €
6 denný 126,00 € 136,00 € 166,00 €
7 denný 145,00 € 155,00 € 191,00 €
Jednorázový 5,00 € 5,50 € 6,00 €

Sezónny neprenosný s foto 2019/2020

deti junior/senior dospelí
Sezónny neprenosný s foto 200,00 € 250,00 € 300,00 €

Všetky vydané skipasy sú neprenosné, platia iba pre jednu osobu.

ZDARMA:

  • deti do 6 rokov - deti do dňa dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. (predloženie karty poistenca dieťaťa)
  • detský vlek - len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)

  • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí, deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
  • deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2008 do 31.12.2013
  • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
  • na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok  - platí  4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.

Zľavy:
Deti - zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2008 do 31.12.2013. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.

Junior - zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.2002 do 31.12.2007 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.

Senior - zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 31.12.1959. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.

Región - platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca. Poskytnutá regionálna zľava je 10% v dňoch pondelok - piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.

Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.

Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny. 
Všetky lístky sú neprenosné.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe. 

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

UPOZORNENIE:
Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

Plné znenie obchodných a reklamačných podmienok prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky

DNES
27/09
6 °C
Akcie Apartmán na predaj Čítať viac
Novinky Sezóna ukončená Čítať viac

INFOLINKA
+421 /43/ 430 6000
(Dostupná od 7:30 do 16:00)

TIESŇOVÉ VOLANIE HZS
(Horská záchranná služba)
18 300

created by 2CREATE advertising