Skipasy

Cenník lyžiarskych lístkov v stredisku Winter Park Martinky v zimnej sezóne 2017/2018

(ceny vrátane DPH)

Prvý sneh do 24.12.2017

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 12,00 € 14,00 € 17,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 12,00 € 14,00 € 17,00 €
1 denný 15,00 € 18,00 € 21,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 48,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 54,00 €
2 denný 27,00 € 31,00 € 38,00 €
3 denný - - -
4 denný - - -
5 denný - - -
6 denný - - -
7 denný - - -
Jednorázový 3,00 € 3,50 € 4,00 €

Top sezóna 25.12.2017 - 7.1.2018

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 18,00 € 21,00 € 24,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 18,00 € 21,00 € 24,00 €
1 denný 22,00 € 25,00 € 30,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 66,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 72,00 €
2 denný 41,00 € 46,00 € 56,00 €
3 denný 61,00 € 66,00 € 83,00 €
4 denný 79,00 € 86,00 € 107,00 €
5 denný 97,00 € 105,00 € 131,00 €
6 denný 114,00 € 124,00 € 154,00 €
7 denný 131,00 € 141,00 € 177,00 €
Jednorázový 5,00 € 5,50 € 6,00 €

Hlavná sezóna 8.1.2018 - 18.3.2018

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 16,00 € 19,00 € 21,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 16,00 € 19,00 € 21,00 €
1 denný 20,00 € 23,00 € 26,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 58,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 64,00 €
2 denný 38,00 € 42,00 € 48,00 €
3 denný 55,00 € 61,00 € 69,00 €
4 denný 72,00 € 79,00 € 89,00 €
5 denný 88,00 € 97,00 € 110,00 €
6 denný 104,00 € 114,00 € 128,00 €
7 denný 119,00 € 130,00 € 146,00 €
Jednorázový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

Jarná lyžovačka od 19.3.2018

deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 15,00 € 17,00 € 20,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 15,00 € 17,00 € 20,00 €
1 denný 17,00 € 20,00 € 23,00 €
1 denný rodinný (2+1)* - - 52,00 €
1 denný rodinný (2+2)* - - 58,00 €
2 denný 27,00 € 33,00 € 39,00 €
3 denný 44,00 € 52,00 € 61,00 €
4 denný 57,00 € 68,00 € 79,00 €
5 denný 70,00 € 83,00 € 97,00 €
6 denný 82,00 € 98,00 € 114,00 €
7 denný 94,00 € 112,00 € 130,00 €
Jednorázový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

Sezónny neprenosný s foto 2017/2018

deti junior/senior dospelí
Sezónny neprenosný s foto 200,00 € 250,00 € 300,00 €


Všetky vydané skipasy sú neprenosné, platia iba pre jednu osobu.

Lyžiarske lístky sa vydávajú na čipových kartách. Záloha na kartu je 2 € a bude vrátená pri odovzdaní nepoškodenej a plne funkčnej karty v pokladni alebo v automate na čipové karty.

ZDARMA:

  • deti do 6 rokov - deti do dňa dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. (predloženie karty poistenca dieťaťa)
  • detský vlek - len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)

  • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí, deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
  • deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2006 do 31.12.2011
  • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
  • na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok - platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.

Zľavy:
Deti - zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2006 do 31.12.2011. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.


Junior - zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.2000 do 31.12.2005 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.


Senior - zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 31.12.1957. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.

Región - platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca. Poskytnutá regionálna zľava je 10% v dňoch pondelok - piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.


Skupiny nad 20 osôb - zľava 5% z ceny lístkov alebo 21. osoba zadarmo po predložení menného zoznamu a občianskych preukazov alebo kariet poistencov detí. Zľava platí pri kúpe najmenej 20 rovnakých lístkov (s rovnakou dĺžkou platnosti, rovnakým začiatočným dátumom lístka).Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny). Uplatnenie zľavy prosíme nahlásiť v pokladni deň vopred.

Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.

Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.
Všetky lístky sú neprenosné.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

UPOZORNENIE:
Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

Plné znenie obchodných a reklamačných podmienok prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky

◢ uložiť Nastavenia SEO
DNES
07/08
22 °C
Events Cvakni & necvakaj Čítať viac
News Čítať viac

INFOLINKA
+421 /43/ 430 6000
(Dostupná od 7:30 do 16:00)

TIESŇOVÉ VOLANIE HZS
(Horská záchranná služba)
18 300

created by 2CREATE advertising